NEWSLETTER

Membership administration

To administer membership of NIME, including change of membership and submission of address, please use this link

 

Missio Nordica (MISSNORD). 1989-1996.

NIME has been involved in the so-called MISSNORD project, i.e., a bibliographical project which aimed at indexing all missiological literature published in the Nordic countries. The database is accessible through the Statsbiblioteket i Aarhus, Denmark and at Misjonshøgskolens Bibliotek, Norway:

  • Producent: NIME. Nordiskt institut för Missionsforskning och Ekumenisk Forskning.
  • Vært: Statsbiblioteket.
  • Opdatering: Basen er en kopi af moderbasen, der findes på Misjonshøgskolens Bibliotek: http://www.misjonshs.no/, Stavanger (tlf: +47-51516247 Fax: +47-51516253).
  • Omfang: Basen indeholder ca. 7.500 referencer.
  • MISSIO NORDICA's bibliografiske database over nordiske publikationer om missionsteologi, missionsarbejde og kristent u-landsarbejde udgivet ca. 1989-1996 i de nordiske lande samt tilsvarende materiale af nordiske forfattere publiceret i udlandet.

Bibliografien medtager:

  • Bøger, samleværker, årbøger
  • Artikler i monografier, tidsskrifter, missionsblade, aviser
  • "Gråt materiale", dvs. organisations-, institutions- og privattryk, som ikke er i boghandelen
  • Andet materiale, som f.eks. interviews, anmeldelser, referater af foredrag og lignende

 

 

Copyright © 2018 NIME.